Acollint la diversitat

Tallers a la carta

Ampliem la nostra oferta de tallers per a que diferents col·lectius puguin explorar com les arts escèniques, i més específicament el teatre, són un motor de canvi en les persones, en els col·lectius i la societat en general.

Els objectius generals dels tallers poden ser segons el context:

  • Donar a conèixer l’acolliment familiar i/o la realitat dels joves sense suport familiar.
  • Afavorir la integració de qualsevol tipus de família que difereixi del model tradicional.
  • Desenvolupar habilitats comunicatives (com ens tractem a nosaltres mateixos i als altres)  per millorar la qualitat dels vincles dins el mateix grup que realitza el taller,  amb la família i a la feina.

 

En cada ocasió es crea una proposta i un format específic segons els interessos, experiències i disponibilitats del col·lectiu a qui s’adreça el taller. Pot ser una sessió puntual o tenir continuïtat.

Els tallers són imminentment pràctics, des de l’acció amb propostes de treball adaptades a cada col·lectiu. Es basen en dinàmiques corporals, jocs teatrals, habilitats comunicatives, gestió de les emocions i creativitat.

Es treballaran tècniques de Teatre Social (Teatre Imatge, Teatre Interactiu i Teatre Fòrum), Pedagogia de l’Expressió, Psicodrama i altres registres interpretatius com el clown.  

Els tallers poden desenvolupar-se de forma autònoma o anar lligats a una representació prèvia. El grup a qui es dirigeixi el taller pot assistir a una funció de Teixint vincles en un teatre o podem crear una versió a la carta (tria d’escenes) a l’espai on es desenvolupa el taller.

Quant més continuïtat en el temps tinguin els tallers, més s’enriquirà la dinàmica de grup del col·lectiu. Si es considera adient es pot fer una presentació final més o menys oberta a públic.

Durada mínima: 2 hores

A mig termini: 12 hores (repartides en sessions de mínim 1h 30m)

A llarg termini: durant un trimestre, semestre o curs escolar.

Adrecem els tallers especialment a:

  • Associacions de famílies
  • Alumnat de cicle mitjà i superior de primària
  • Alumnat d’ESO, batxillerat i de cicles formatius en l’àrea de serveis socioculturals i serveis a la comunitat
  • Col·lectius de professionals de l’àmbit social i sanitari: mestres, educadors socials, monitors de lleure, psicòlegs, pediatres, etc.
  • Associacions de dones: tallers vincle mare-filla

LES TALLERISTES

Les talleristes de teatre de l’associació són Gemma Julià i Heike Tellmann. Quan sigui necessari comptem amb la col·laboració d’altres professionals per cobrir un ventall més ampli de disciplines escèniques.

Hem donat a conèixer aquesta mesura de protecció a la infància  després d’un impacte emocional, des de la complicitat amb persones compromeses, que han viscut l’experiència i aposten per donar-la a conèixer. El teatre ha apropat l’acolliment com una vivència que s’encomana.

Gemma Julià

Actriu, creadora escènica, pedagoga teatral i formadora.

Llicenciada en Art Dramàtic i en Psicologia.  Post-graduada en psicodrama.  

Imparteix classes i tallers de teatre des de fa més  de trenta anys en contextos molt diversos  (en l’escoles de teatre, en l’educació reglada, en centres cívics, amb associacions de dones , en l’àmbit del teatre amateur, etc.).

Com a directora i dramaturga ha liderat múltiples processos de creació en l’àmbit amateur i professional.  

En l’àrea de la formació, s’especialitza en habilitats comunicatives  (parlar en públic i locució).

En l’actualitat col·labora amb l’Institut Domènech i Muntaner de Canet de Mar, amb la Federació de Grups de Teatre Amateur del Maresme, i en el projecte “Fem teatre” que l’ajuntament de Cornellà ofereix a les escoles (assessorament a mestres i tallers amb alumnes de primària).

Ha treballat en el món de la cooperació amb Pallassos sense fronteres i altres ONGs com a tallerista de teatre i pallassa.

Des del 2005 fins al 2021, any de la seva dissolució, forma part de Projecte Vaca (Associació de Creadores Escèniques)

Des de 1993 forma part de grups de teatre independents fins que al 2008 crea la seva pròpia companyia: Cia. La Prodigiosa.

https://www.aadpc.cat/gemma-julia/

https://www.facebook.com/CiaLaProdigiosa/

Heike Tellmann

Formadora, pedadoga i educadora social.

Llicenciada en Pedagogia, UB. 1994.

Habilitada com a Educadora Social (CEESC). 2004.

Màster en Cooperació i Desenvolupament, UB. 2000.

Curs de Mediadora familiar i social: infància, adolescència, violència de gènere. Generalitat de Catalunya. 2010.

Educadora en l’àmbit de lleure juvenil en temes de cooperació i intercanvis internacionals.

Coordinadora d’events de sensibilització sobre cooperació i solidaritat.

Cooperant internacional a Guatemala, Croàcia i Bòsnia.

Formadora en cooperació i desenvolupament, interculturalitat, comunicació.

Tècnica d’orientació laboral per a immigrants i col·lectius d’alta vulnerabilitat.

Professora d’alemany i de secundària.